top of page

โรงคั่วกาแฟ

Skugga Estate พยายามที่จะขยายขอบเขตของการแปรรูปกาแฟด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคนิคการประมวลผลใหม่ๆ เช่น carbonic maceration และการหมักยีสต์ ผ่านกระบวนการอบแห้ง คั่ว และเย็นเมล็ดกาแฟของเราในโรงคั่วในสถานที่ เราสามารถใช้เมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้รสชาติกาแฟระดับพรีเมียม 

เมล็ดกาแฟซิกเนเจอร์ & เครื่องดื่ม

ตั้งแต่เมล็ดกาแฟจนถึงถ้วย เครื่องคั่วของเราทำได้ทั้งหมด Arm ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของเราคิดค้นและทดลองอย่างต่อเนื่องกับโหนดรสชาติเพื่อให้เมล็ดกาแฟของเรามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

รางวัลชนะเลิศ
วิดีโอเครื่องคั่ว "หมูดำ"

bottom of page